ponedjeljak, 19. ožujka 2012.

HTML linkovi

Kako dodati link? Koji je html kod za link?

Ako želite na svoju stranicu dodati neki link,
upotrijebiti ćete idući HTML kod:

<a href="ovdje upišite cjelokupni link na koji želite da se klikanjem dođe"ovdje upišite tekst koji želite da se prikaže</a>

Zeleni tekst nadopunite kako želite,
i to je to!

četvrtak, 23. veljače 2012.

HTML riječi uređivanje

za podebljani tekst ("bold")
<b></b>

Radi bolje preglednosti, odsada ćemo pisati samo početak taga, a ne i njegov završetak.
Vjerujem kako ste već dosad usvojili kako početak i završetak taga izgledaju zapravo isto, samo što završetak ima tu kosu crtu.

Dakle, recimo:
<b> je početak taga,
</b> je završetak taga
Mi ćemo odsada pisati samo <b>
a vi znate da je to samo početak taga, a da na završetku morate dodati isti takav, samo još sa kosom crtom, tj.
</b>
Vjerujem kako je sada jasno.

za kosi tekst ("italic")
<i>
(ne zaboravite da odsada bilježimo samo početak taga, dakle, vi morate dodati i njegov završetak tj. </i>


HTML kod za tekst

<p></p>
Vrlo jednostavno, zar ne? To je HTML kod za ispis nekoga teksta.
Možda ćete lakše zapamtiti ako znate da je "p" skraćeno od "paragraf"

Ovaj kod stavljamo dakle opet unutar html i body koda.
Ako želimo da iznad teksta umetnemo i naslov,
stavit ćemo ovaj kod odmah ispod koda naslova
(za naslove vidi prošli post).

Pogledajmo sada kako to izgleda u praksi.
Otvorimo ponovno ovu stranicu
i ispod taga heading1
upišemo naprimjer:
<p>nije paprika</p>
Ne zaboravite nakon toga kliknuti gore na "Edit and Click Me<<"